select language:      

1.6.7 PUR UN mamut

Zobacz zdjęcie produktu
Materiał ścianki poliuretan polieterowy uniepalniony
Grubość ścianki 5,0 ÷ 7,0 mm
Podstawa konstrukcji węża drut stalowy sprężynowy czarny
Średnica drutu 4,0 ÷ 4,6 mm w zależności od średnicy węża
Długości handlowe standardowo do 10 mb
Kolor mleczny, nieprzeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych poprzez uziemienie spirali
Rezystancja powierzchniowa 1010 ÷ 1012 Ohm, w zależności od wilgotności
Klasa palności V – 0 zgodnie z UL 94
Współczynnik ścieralności 50 mm3
Odporność chemiczna patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna - 30 ÷ +80OC
Właściwości bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra odporność na hydrolizę, bardzo dobra odporność na mikroby i drobnoustroje, dobra odporność na promieniowanie UV
Zastosowanie do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.) ; stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku
i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących, w pompach o dużej wydajności jako wąż ssawny

 

Kod wyrobu Średnica wewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Masa [kg/m] Ciśnienie robocze [bar] Odporność na próżnię Podciśnienie
[bar]
[mm H2O] [bar]
1 – UN – 07 – 0200
200
218
12,00
4,3
Ok. 80%
0,800
0,200
1 – UN – 07 – 0250
250
270
15,00
3,9
1 – UN – 07 – 0300
300
320
18,00
3,5
1 – UN – 07 – 0350
350
370
21,00
3,0
1 – UN – 07 – 0400
400
420
24,00
2,5

Węże o innych średnicach z zakresu 200 ÷ 400 mm dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu.
Uwaga: ze względu na bardzo duży promień zginania, węże PUR UN mamut są w praktyce odcinkami prostymi.

Węże przemysłowe – sklep internetowy

Zapisz jako Word Document