This page was exported from Rondo 2 - Producent węży przemysłowych, przewody techniczne, węże ssawe, przewody wentylacyjne, węże elastyczne, węże metalowe, węże wysokotemperaturowe, węże antystatycznne i przewodzące, węże odporne na ścieranie, węże do gorącego powietrza [ http://www.rondo2.pl/pl ]
Export date: Sat Aug 8 20:04:10 2020 / +0000 GMT

Tabela odporności chemicznejPrzedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi)

o stężeniu normalnym lub wysokim.Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa.

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia:

 

Związek chemiczny

Materiał

PCV

PUR

Santoprene

Silikon

Teflon

Nitryl

Chloropren

(neopren)

Hypalon

Polietylen
Aceton

-

-

+

+

+

-

*

*

+
Acetonitryl

-

+
Acetylen

+

+

+

+
Akrytonitryl

-

+
Aldechyd octowy

-

-

+

*

+

*

*

*
Alkohol allilowy

*

+
Alkohol benzylowy

+

*

*

+

+

-

*

*

*
Alkohol butylowy

+

*

+

*

+

*

+

+

+
Alkohol etylofenylowy

*

*

+
Alkohol etylowy

+

+

+

*

+

*

+

+

+
Alkohol furfurylowy

-

-

+
Alkohol izobutylowy

+

*

*

+

+

*

+

+

+
Alkohol izopropylowy

+

*

+

+

+

*

*

+

+
Alkohol laurylowy

+
Alkohol propylowy

*

*

+

+

+

+

*

*

+
Amoniak (roztwór wodny)

+

-

+

+

+

*

*

*

+
Anilina

-

-

+

*

+

-

-

*

*
Azot

+

+

+

+

-

*

+
Azotan amonowy (nawóz szt.)

+

+

+

*

+

+

+

+
Azotan potasu

+

+

+

+

+

+

+

+
Azotan rtęci

+

+

+

+

+
Azotan srebra

+

+

+

+

+

*

+

+

+
Azotyn sodu

+

+

+

*

+

+

+

+
Benzen

-

*

-

-

+

-

-

-

-
Benzyna

+

+

-

-

+

*

-
Benzyna normalna

+

+

-

-

+

*

-
Benzyna super

-

+

-

-

+

*

-
Bezwodnik kwasu azotowego

*

-

+
Bezwodnik kwasu chromowego

+

-

+
Bitumy

+

+

*

*

+

-

*

+
Boraks

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Brom ciekły

-

-

*

-

+

-

-

-
Brom opary

*

-

*

-

+

-

-

-
Bromek metylu

-

*

-

+

-

-

-

*
Bromian potasu

+

+

+

+

+

+

+
Butadien

+

*

-

+

*

*

*

*
Butan ciekły

+

+

*

*

+

+

+

+
Chlor ciekły

-

-

-

+
Chlor gazowy mokry

+

-

*

-

+

-

*

-
Chlor gazowy suchy

*

-

*

-

+

-

*

-
Chlorek allilu

-

+
Chlorek amonowy (salmiak)

+

+

+

+

+

+

*

+
Chlorek amylu

*

-

*

*

+

-

-

-
Chlorek benzylu

-

-

*

+

-

-

-

*
Chlorek cynku

+

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek etylenu

-

-

*

-

+

-

-

*

-
Chlorek glinu (glinowy)

+

+

*

+

+

+

+

+
Chlorek magnezu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek metylenu

-

-

+

-
Chlorek metylu

-

-

*

-

+

-

-

-

*
Chlorek miedzi

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek rtęci

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek sodu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek sulfurylu

+
Chlorek tionylu

-

+

-
Chlorek wapnia (roztwór)

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Chlorek winylu

*

-

+

-

-

-
Chlorek żelazawy

+

+
Chlorobenzen

-

-

-

-

-

-

-

-

*
Chlorobromoetan

-

+
Chloroetanol

*

-

+

-

*

*
Chloroform (trójchlorometan)

-

-

-

-

+

-

-

-
Chlorometylooctan

+

-

+
Chlorotena (trójchloroetan)

*

-

+
Cyjanek potasu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Cyjanek sodu

-

+

+

+

+

+

+

+
Cykloheksan

+

*

-

-

+

+

-

-

*
Cykloheksanol

-

-

*

*

+

+

*

+

+
Cykloheksanon

-

-

*

-

+

-

-

-

*
Czterobromoetan

-

+
Czterochlorek węgla

*

-

-

-

+

-

-

-

-
Czterowodorofuran

-

*

*

+

-

-

-

*
Czterowodoronaftalen

-

-

*

+

-

-

*
Dekalina

+

-

*

+

-

-

*
Dekstryna

+

+

+
Dioksan

-

-

*

*

+

-

-

-

+
Dwuaminoetylen

*

-

+
Dwuchlorobenzen

-

-

*

-

+

-

-

*
Dwuchloroetylen

-

-

*

-

+

-

-

-
Dwuchlorooctan metylu

+

-

+
Dwuchromian potasu

+

*

+

*

+

*

+

+

+
Dwuetyloamina

-

+

*

+

*

*

-
Dwuetyloformamid

-

-

+
Dwuetyloketon

*

+
Dwuizobutyloketon

-

+
Dwumetyloamina

*

-

+

*

+

-

-

*
Dwusiarczek węgla

*

*

-

+

-

-

-

-
Dwutlenek siarki

+

-

+

*

+

-

*

*

*
Eter dwubutylowy

*

-

+

*
Eter dwuetylowy

-

+

*

-

+

-

*

-

-
Eter dwufenylowy

*

+

-
Eter dwumetylowy

+

+

+

+

-

*

-

*
Eter etylowy

(dietylowy)

-

+

*

-

+

-

*

-

-
Eter naftowy

+

+

+

*
Fenol

*

*

*

*

+

-

*

*

-
Fluor (suchy)

*

-

-
Fluorek amonowy

+

+

+

+

+

+
Fluorek glinowy

+

+

*

+

+

+

+

+
Fluorek miedzi

+

+

*

+

+

+
Formaldehyd

+

*

+

*

+

*

*

+
Formamid

+

*

+

-
Fosforan amonowy (nawóz szt)

+

+

+

+

+

+

+

+
Fosforan sodu

+

+

+

-

+

+

*

*

+
Fosforan trójbutylu/trójetylu

-

+

-

+

-

-

-

+
Fosforiak

+

+
Fosgen (ciekły)

-

+
Freon 11

+

+

+
Freon 113

+

+
Freon 12

+

+

+
Freon 22

+

+
Ftalan dwubutylowy

-

+

-
Ftalan dwumetylu

-

*

*

+

-

-

-
Ftalan dwuoktylu

-

+
Gaz rozweselający (tlenek azotu)

+

+

+

+

+

+

+

+
Gaz ziemny

+

+

*

-

+

+

-

-

*
Gliceryna

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Glikol dwupropylenowy

-

-

+

*

+

+

+

+
Glikol etylenowy

*

+

+

+

+

+

+

+
Glikol propylenowy

+

+

+

+

+

*

+

+
Glukoza

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Heksan

+

+

-

-

+

+

+

+

*
Heksanol

+

-

*

*

+

+

*

+
Heptan

+

+

-

-

+

*

*

*
Jod (mokry)

+

-

+
Jod (suchy)

-

+
Jodoform

+
Kamfora

-

-

+
Krezotyna

*

+
Krzemian sodu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Ksylen

-

-

-

-

+

-

-

-

*
Kwas arsenowy

*

+

+

+

-

+

+

+
Kwas azotowy (stężony)

-

-

-

-

+

-

-

-

-
Kwas azotowy dymiący

-

-

-

-

+

-

-

-

-
Kwas benzoesowy

+

-

+

-

+

+

-

-

+
Kwas borowy (borny)

+

+

+

+

+

+

-

+

+
Kwas bromowodorowy

+

-

+

*

+

+

+

+
Kwas chlorooctowy

+

-

*

*

+

+

+

+
Kwas chlorosulfonowy

*

-

*

-

+

-

-

-
Kwas chlorowy (10%)

+

-

+

-

+

-

+

+

+
Kwas chromowy (50%)

+

-

*

-

+

-

-

*

-
Kwas cyjanowy

+

+
Kwas cytrynowy

+

+

+

*

+

+

*

*
Kwas dwuchlorooctowy

*

-

+
Kwas fluorowodorowy (rozc.)

+

-

+

*

+

+

+

+
Kwas fosforowy

+

+

-

+

*

*

*

+
Kwas ftalowy

+
Kwas glikolowy

+

+
Kwas jodowodorowy

+
Kwas krzemowy

+

+

+

+

+

+

+
Kwas maleinowy

+

+

+

+

-

-

+
Kwas masłowy

*

+

*

+

-

*

-
Kwas metylosiarkowy

+

+
Kwas mlekowy (stężony)

*

+
Kwas mrówkowy

*

-

+

-
Kwas nadchlorowy

+

+

-

+

+

+

+
Kwas octowy (100%)

*

-

+

*

+

-

-

*

-
Kwas oleinowy

+

+

*

-

+

-

-

-

*
Kwas palmitynowy

+

-

+

*

+

+

*

*

+
Kwas pikrynowy

*

+

*

+

*

*

*

+
Kwas propionowy

+

-

+

-

+

-

-

+
Kwas siarkowy (10%)

+

-

+

*

+

-

+

+

+
Kwas siarkowy (60%)

+

-

+

-

+

-

+

+

+
Kwas siarkowy (99%)

+

+

-

+

-

-

-

*
Kwas siarkowy dymiący

*

-

+

-

+

-

-

-

-
Kwas solny (stężony)

+

-

+

*

+

-

*

+

+
Kwas stearynowy

+

-

+

+

+

+

*

+
Kwas szczawiowy

+

+

*

+

*

*

+
Kwas taninowy

+

*

+
Kwas trójchlorooctowy

*

-

+

-

-

+
Kwas węglowy

+

+

+

*
Kwas winowy

+

+

+

+
Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C)

+

+

*

*

+

*

*

*
Lanolina

*

+

*

*

+

*

*

+
Masło

+

*

+

+

+

+

+
Mentol

*

-

+

+
Metan

+

*

*

-

+

+

*

*

+
Metoksybutanol

+
Metyloamina

*

+

-

+

-

+

+

+
Metyloetyloketon

-

-

+
Metyloglikol

+

+
Metyloizobutyloketon

-

-

+
Mleko

+

+

+

+

+

+

+

+
Mocz

+

+

+

+

*

+

+
Mocznik

+

*

+

+
Morfina

*

+
Nadchloran potasu

+

+

*

+

-
Nadmaganian potasu (10%)

+

+

+

+

+

+

+
Nadsiarczan potasu

+

+

+

-

+

-

+

+
Nadtlenek sodu

+

*

+

*

*

+
Nafta

+

+

-

*

+

+

*

*

*
Naftalen

*

*

+

-
Napój alkoholowy

+

+
Nitrobenzen

-

-

+

-

+

-

-

-

*
Nitrogliceryna

*

-

-

+

+

+
Nitrometan

-

+

-
Nitrotoluen

-

+
Ocet

+

-

+

-

+

*

+

+

+
Octan amonowy

+

+

*

+

+

+
Octan amylu

-

-

+
Octan butylu

-

-

*

*

+

-

-

*

-
Octan celulozowy

+

+

+

+

+

+
Octan etylu

-

-

+

*

+

-

-

*
Octan izobutylu

*

+
Octan izopropylu

*

-

+

+

-
Octan metylu

-

-

+

-

+

-

*

-

*
Octan ołowiu

+

+

+

+

+

*

+

+

+
Octan potasu

+

-

+

-

+

*

-

+
Octan propylu

*

-

+

-

+

-

-

*
Octan sodu

*

+

-

+

*

*

*

+
Octan winylu

+

-

+

-

+

-

+

+
Oktan

+

+

-

-

+

-

-

+
Oktylokrezol

+
Olej (lawendowy)

+

+

-

+

*

*
Olej (mineralny)

+

+

*

*

+

+

-

*

+
Olej (roślinny)/tłuszcze

+

+

*

*

+

+

+

+

+
Olej (rycynowy)

+

+

*

+

+

+

+

+

*
Olej (silikonowy)

+

+

*

+

+

*

+

+
Olej (terpentynowy)

+

*

+

*
Olej (transformatorowy)

+

-

-

+

+

*

-

*
Olej (wazelinowy)

+

+
Olej napędowy

+

*

*

+

-

*

+
Olej rycynowy

+

+

*

+

+

+

+

+

*
Ozon

+

+

+

+

+

*

+

+
Paliwo (używane w gosp. dom)

+

+

+
Perchloetylen

-

-

+
Pirydyna

-

-

*

-

+

-

-

*

+
Piwo

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Podchloryn potasu

+

*

+

+

+

*

*

*
Podchloryn sodu

+

-

-

*

+

+

+

+
Podchloryn wapnia

+

*

+

*

+

-

+

+

+
Propan (ciekły)

+

+

+

-

+

+

*

+
Rezorcyna

+

+

+
Ropa naftowa

+

+

-

*

+

*

*

*

*
Rtęć

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Sebacynian dwubutylu

-

-

+
Siarczan amonowy (nawóz)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Siarczan potasowoglinowy

+

+

+

+

+

+

+
Siarczan potasu

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Siarczek amonowy

+

+

+
Siarczek sodu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Siarczyn sodu

+

+
Siarka

+

*

+

+

+

+

-
Siarkowodór

+

-

+

*

+

-

*

*

+
Smoła

+

-

*

+

-

*

-

+
Soki owocowe

+

+

+

+

+

+

+

+
Styren

-

-

+

-
Sześciofluoraceton

+
Tiofen

-

+
Tlen

+

+

+

+

+

+

+

+
Tlenek etylenu (20oC)

-

-

+

-

+

-

-

-

*
Tłuszcz (olej roślinny)

+

+

+

+
Toluen

-

-

-

-

+

-

-

-

-
Trójchlorek fosforu

-

+

-
Trójchloroetylen

-

*

-

+

-

-

-

-
Trójchlorofenol/Trójchloroben

-

+
Trójtlenek siarki

*

+

*

+

-

-

*

+
Trójtyloamina

*

-

+
Węglan amonowy

+

-

+

*

+

+

+

+
Węglan potasu

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Węglan sodu

+

-

+

+

+

+

+

+

+
Węglan wapnia (kreda)

+

+

+

+

+

+

+

+
Wino

+

+

+

+

+

*

+

+
Woda (morska)

+

*

+

+

+

+

+

+

+
Woda (żródlana)

+

+

+

+

+

+

+

+
Woda amoniakalna (30%)

+

-

+
Woda bromowa nasycona

*

-

*

-

+

-

-

*

-
Woda chlorowa

+

*

*

+

-

-

*

+
Woda Jawelle

+

-

+

*

+

*

*

*
Woda królewska

-

-

*

*

+

+

*

*

*
Woda nasycona dwutl. węgla

+

+

+

+

+

+

+
Woda utleniona (30%)

+

+
Wodorosiarczan sodu

+

+

+

+

+

+

+

+
Wodorosiarczyn sodu

+

+
Wodorosiarczyn wapnia

+

*

+

*
Wodorotlenek amonowy

-

+

+

+

*

*

*

+
Wodorotlenek glinowy

+

+

+
Wodorotlenek magnezu

+

+

+

+

+

+

+

+
Wodorotlenek potasu

+

-

+

-

+

*

+

+

+
Wodorotlenek sodu

+

*

+

+

*

-

-

-
Wodorotlenek wapnia

+

*

+

*

+

+

*

*

+
Wodorowęglan sodu

+

*

+

+

+

+

+

+
Wodór

+

+

-

+

+

+

+

+

 

 


Post date: 2012-03-14 19:17:01
Post date GMT: 2012-03-14 18:17:01
Post modified date: 2016-04-06 08:43:28
Post modified date GMT: 2016-04-06 07:43:28

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com