select language:      

Tabela odporności chemicznej

Przedstawione poniżej dane są rezultatem badań prowadzonych w normalnej temperaturze otoczenia (20 oC) w kontakcie z odczynnikami (substancjami chemicznymi)
o stężeniu normalnym lub wysokim.Należy podkreślić fakt, że dane mają charakter wytycznych, ponieważ na odporność znaczący wpływ ma stężenie odczynnika, temperatura otoczenia i odczynnika, czas kontaktu oraz poziom naprężeń wewnętrznych w detalach z tworzywa.

W poniższym zestawieniu zastosowano następujące oznaczenia:

  • + odporny, małe zmiany wagi lub bez zmian, mały wpływ na właściwości mechaniczne tworzywa.
  • * częściowo odporny, z upływem czasu następuje wyraźne pogorszenie własności mechanicznych oraz zmiana wagi, w wielu przypadkach można pozwolić
    na krótkotrwały kontakt.
  • - nieodporny, po upływie krótkiego materiał jest poważnie osłabiony (znaczny spadek własności mechanicznych i zmiana wagi), nie zaleca się stosowania materiału w tych warunkach.

 

Związek chemiczny
Materiał
PCV
PUR
Santoprene
Silikon
Teflon
Nitryl
Chloropren
(neopren)
Hypalon
Polietylen
Aceton
-
-
+
+
+
-
*
*
+
Acetonitryl
-
+
Acetylen
+
+
+
+
Akrytonitryl
-
+
Aldechyd octowy
-
-
+
*
+
*
*
*
Alkohol allilowy
*
+
Alkohol benzylowy
+
*
*
+
+
-
*
*
*
Alkohol butylowy
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol etylofenylowy
*
*
+
Alkohol etylowy
+
+
+
*
+
*
+
+
+
Alkohol furfurylowy
-
-
+
Alkohol izobutylowy
+
*
*
+
+
*
+
+
+
Alkohol izopropylowy
+
*
+
+
+
*
*
+
+
Alkohol laurylowy
+
Alkohol propylowy
*
*
+
+
+
+
*
*
+
Amoniak (roztwór wodny)
+
-
+
+
+
*
*
*
+
Anilina
-
-
+
*
+
-
-
*
*
Azot
+
+
+
+
-
*
+
Azotan amonowy (nawóz szt.)
+
+
+
*
+
+
+
+
Azotan potasu
+
+
+
+
+
+
+
+
Azotan rtęci
+
+
+
+
+
Azotan srebra
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Azotyn sodu
+
+
+
*
+
+
+
+
Benzen
-
*
-
-
+
-
-
-
-
Benzyna
+
+
-
-
+
*
-
Benzyna normalna
+
+
-
-
+
*
-
Benzyna super
-
+
-
-
+
*
-
Bezwodnik kwasu azotowego
*
-
+
Bezwodnik kwasu chromowego
+
-
+
Bitumy
+
+
*
*
+
-
*
+
Boraks
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Brom ciekły
-
-
*
-
+
-
-
-
Brom opary
*
-
*
-
+
-
-
-
Bromek metylu
-
*
-
+
-
-
-
*
Bromian potasu
+
+
+
+
+
+
+
Butadien
+
*
-
+
*
*
*
*
Butan ciekły
+
+
*
*
+
+
+
+
Chlor ciekły
-
-
-
+
Chlor gazowy mokry
+
-
*
-
+
-
*
-
Chlor gazowy suchy
*
-
*
-
+
-
*
-
Chlorek allilu
-
+
Chlorek amonowy (salmiak)
+
+
+
+
+
+
*
+
Chlorek amylu
*
-
*
*
+
-
-
-
Chlorek benzylu
-
-
*
+
-
-
-
*
Chlorek cynku
+
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek etylenu
-
-
*
-
+
-
-
*
-
Chlorek glinu (glinowy)
+
+
*
+
+
+
+
+
Chlorek magnezu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek metylenu
-
-
+
-
Chlorek metylu
-
-
*
-
+
-
-
-
*
Chlorek miedzi
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek rtęci
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek sulfurylu
+
Chlorek tionylu
-
+
-
Chlorek wapnia (roztwór)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Chlorek winylu
*
-
+
-
-
-
Chlorek żelazawy
+
+
Chlorobenzen
-
-
-
-
-
-
-
-
*
Chlorobromoetan
-
+
Chloroetanol
*
-
+
-
*
*
Chloroform (trójchlorometan)
-
-
-
-
+
-
-
-
Chlorometylooctan
+
-
+
Chlorotena (trójchloroetan)
*
-
+
Cyjanek potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Cyjanek sodu
-
+
+
+
+
+
+
+
Cykloheksan
+
*
-
-
+
+
-
-
*
Cykloheksanol
-
-
*
*
+
+
*
+
+
Cykloheksanon
-
-
*
-
+
-
-
-
*
Czterobromoetan
-
+
Czterochlorek węgla
*
-
-
-
+
-
-
-
-
Czterowodorofuran
-
*
*
+
-
-
-
*
Czterowodoronaftalen
-
-
*
+
-
-
*
Dekalina
+
-
*
+
-
-
*
Dekstryna
+
+
+
Dioksan
-
-
*
*
+
-
-
-
+
Dwuaminoetylen
*
-
+
Dwuchlorobenzen
-
-
*
-
+
-
-
*
Dwuchloroetylen
-
-
*
-
+
-
-
-
Dwuchlorooctan metylu
+
-
+
Dwuchromian potasu
+
*
+
*
+
*
+
+
+
Dwuetyloamina
-
+
*
+
*
*
-
Dwuetyloformamid
-
-
+
Dwuetyloketon
*
+
Dwuizobutyloketon
-
+
Dwumetyloamina
*
-
+
*
+
-
-
*
Dwusiarczek węgla
*
*
-
+
-
-
-
-
Dwutlenek siarki
+
-
+
*
+
-
*
*
*
Eter dwubutylowy
*
-
+
*
Eter dwuetylowy
-
+
*
-
+
-
*
-
-
Eter dwufenylowy
*
+
-
Eter dwumetylowy
+
+
+
+
-
*
-
*
Eter etylowy
(dietylowy)
-
+
*
-
+
-
*
-
-
Eter naftowy
+
+
+
*
Fenol
*
*
*
*
+
-
*
*
-
Fluor (suchy)
*
-
-
Fluorek amonowy
+
+
+
+
+
+
Fluorek glinowy
+
+
*
+
+
+
+
+
Fluorek miedzi
+
+
*
+
+
+
Formaldehyd
+
*
+
*
+
*
*
+
Formamid
+
*
+
-
Fosforan amonowy (nawóz szt)
+
+
+
+
+
+
+
+
Fosforan sodu
+
+
+
-
+
+
*
*
+
Fosforan trójbutylu/trójetylu
-
+
-
+
-
-
-
+
Fosforiak
+
+
Fosgen (ciekły)
-
+
Freon 11
+
+
+
Freon 113
+
+
Freon 12
+
+
+
Freon 22
+
+
Ftalan dwubutylowy
-
+
-
Ftalan dwumetylu
-
*
*
+
-
-
-
Ftalan dwuoktylu
-
+
Gaz rozweselający (tlenek azotu)
+
+
+
+
+
+
+
+
Gaz ziemny
+
+
*
-
+
+
-
-
*
Gliceryna
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Glikol dwupropylenowy
-
-
+
*
+
+
+
+
Glikol etylenowy
*
+
+
+
+
+
+
+
Glikol propylenowy
+
+
+
+
+
*
+
+
Glukoza
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Heksan
+
+
-
-
+
+
+
+
*
Heksanol
+
-
*
*
+
+
*
+
Heptan
+
+
-
-
+
*
*
*
Jod (mokry)
+
-
+
Jod (suchy)
-
+
Jodoform
+
Kamfora
-
-
+
Krezotyna
*
+
Krzemian sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Ksylen
-
-
-
-
+
-
-
-
*
Kwas arsenowy
*
+
+
+
-
+
+
+
Kwas azotowy (stężony)
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Kwas azotowy dymiący
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Kwas benzoesowy
+
-
+
-
+
+
-
-
+
Kwas borowy (borny)
+
+
+
+
+
+
-
+
+
Kwas bromowodorowy
+
-
+
*
+
+
+
+
Kwas chlorooctowy
+
-
*
*
+
+
+
+
Kwas chlorosulfonowy
*
-
*
-
+
-
-
-
Kwas chlorowy (10%)
+
-
+
-
+
-
+
+
+
Kwas chromowy (50%)
+
-
*
-
+
-
-
*
-
Kwas cyjanowy
+
+
Kwas cytrynowy
+
+
+
*
+
+
*
*
Kwas dwuchlorooctowy
*
-
+
Kwas fluorowodorowy (rozc.)
+
-
+
*
+
+
+
+
Kwas fosforowy
+
+
-
+
*
*
*
+
Kwas ftalowy
+
Kwas glikolowy
+
+
Kwas jodowodorowy
+
Kwas krzemowy
+
+
+
+
+
+
+
Kwas maleinowy
+
+
+
+
-
-
+
Kwas masłowy
*
+
*
+
-
*
-
Kwas metylosiarkowy
+
+
Kwas mlekowy (stężony)
*
+
Kwas mrówkowy
*
-
+
-
Kwas nadchlorowy
+
+
-
+
+
+
+
Kwas octowy (100%)
*
-
+
*
+
-
-
*
-
Kwas oleinowy
+
+
*
-
+
-
-
-
*
Kwas palmitynowy
+
-
+
*
+
+
*
*
+
Kwas pikrynowy
*
+
*
+
*
*
*
+
Kwas propionowy
+
-
+
-
+
-
-
+
Kwas siarkowy (10%)
+
-
+
*
+
-
+
+
+
Kwas siarkowy (60%)
+
-
+
-
+
-
+
+
+
Kwas siarkowy (99%)
+
+
-
+
-
-
-
*
Kwas siarkowy dymiący
*
-
+
-
+
-
-
-
-
Kwas solny (stężony)
+
-
+
*
+
-
*
+
+
Kwas stearynowy
+
-
+
+
+
+
*
+
Kwas szczawiowy
+
+
*
+
*
*
+
Kwas taninowy
+
*
+
Kwas trójchlorooctowy
*
-
+
-
-
+
Kwas węglowy
+
+
+
*
Kwas winowy
+
+
+
+
Kwasy tłuszczowe (pow. 6 C)
+
+
*
*
+
*
*
*
Lanolina
*
+
*
*
+
*
*
+
Masło
+
*
+
+
+
+
+
Mentol
*
-
+
+
Metan
+
*
*
-
+
+
*
*
+
Metoksybutanol
+
Metyloamina
*
+
-
+
-
+
+
+
Metyloetyloketon
-
-
+
Metyloglikol
+
+
Metyloizobutyloketon
-
-
+
Mleko
+
+
+
+
+
+
+
+
Mocz
+
+
+
+
*
+
+
Mocznik
+
*
+
+
Morfina
*
+
Nadchloran potasu
+
+
*
+
-
Nadmaganian potasu (10%)
+
+
+
+
+
+
+
Nadsiarczan potasu
+
+
+
-
+
-
+
+
Nadtlenek sodu
+
*
+
*
*
+
Nafta
+
+
-
*
+
+
*
*
*
Naftalen
*
*
+
-
Napój alkoholowy
+
+
Nitrobenzen
-
-
+
-
+
-
-
-
*
Nitrogliceryna
*
-
-
+
+
+
Nitrometan
-
+
-
Nitrotoluen
-
+
Ocet
+
-
+
-
+
*
+
+
+
Octan amonowy
+
+
*
+
+
+
Octan amylu
-
-
+
Octan butylu
-
-
*
*
+
-
-
*
-
Octan celulozowy
+
+
+
+
+
+
Octan etylu
-
-
+
*
+
-
-
*
Octan izobutylu
*
+
Octan izopropylu
*
-
+
+
-
Octan metylu
-
-
+
-
+
-
*
-
*
Octan ołowiu
+
+
+
+
+
*
+
+
+
Octan potasu
+
-
+
-
+
*
-
+
Octan propylu
*
-
+
-
+
-
-
*
Octan sodu
*
+
-
+
*
*
*
+
Octan winylu
+
-
+
-
+
-
+
+
Oktan
+
+
-
-
+
-
-
+
Oktylokrezol
+
Olej (lawendowy)
+
+
-
+
*
*
Olej (mineralny)
+
+
*
*
+
+
-
*
+
Olej (roślinny)/tłuszcze
+
+
*
*
+
+
+
+
+
Olej (rycynowy)
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Olej (silikonowy)
+
+
*
+
+
*
+
+
Olej (terpentynowy)
+
*
+
*
Olej (transformatorowy)
+
-
-
+
+
*
-
*
Olej (wazelinowy)
+
+
Olej napędowy
+
*
*
+
-
*
+
Olej rycynowy
+
+
*
+
+
+
+
+
*
Ozon
+
+
+
+
+
*
+
+
Paliwo (używane w gosp. dom)
+
+
+
Perchloetylen
-
-
+
Pirydyna
-
-
*
-
+
-
-
*
+
Piwo
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Podchloryn potasu
+
*
+
+
+
*
*
*
Podchloryn sodu
+
-
-
*
+
+
+
+
Podchloryn wapnia
+
*
+
*
+
-
+
+
+
Propan (ciekły)
+
+
+
-
+
+
*
+
Rezorcyna
+
+
+
Ropa naftowa
+
+
-
*
+
*
*
*
*
Rtęć
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sebacynian dwubutylu
-
-
+
Siarczan amonowy (nawóz)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczan potasowoglinowy
+
+
+
+
+
+
+
Siarczan potasu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Siarczek amonowy
+
+
+
Siarczek sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Siarczyn sodu
+
+
Siarka
+
*
+
+
+
+
-
Siarkowodór
+
-
+
*
+
-
*
*
+
Smoła
+
-
*
+
-
*
-
+
Soki owocowe
+
+
+
+
+
+
+
+
Styren
-
-
+
-
Sześciofluoraceton
+
Tiofen
-
+
Tlen
+
+
+
+
+
+
+
+
Tlenek etylenu (20oC)
-
-
+
-
+
-
-
-
*
Tłuszcz (olej roślinny)
+
+
+
+
Toluen
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Trójchlorek fosforu
-
+
-
Trójchloroetylen
-
*
-
+
-
-
-
-
Trójchlorofenol/Trójchloroben
-
+
Trójtlenek siarki
*
+
*
+
-
-
*
+
Trójtyloamina
*
-
+
Węglan amonowy
+
-
+
*
+
+
+
+
Węglan potasu
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Węglan sodu
+
-
+
+
+
+
+
+
+
Węglan wapnia (kreda)
+
+
+
+
+
+
+
+
Wino
+
+
+
+
+
*
+
+
Woda (morska)
+
*
+
+
+
+
+
+
+
Woda (żródlana)
+
+
+
+
+
+
+
+
Woda amoniakalna (30%)
+
-
+
Woda bromowa nasycona
*
-
*
-
+
-
-
*
-
Woda chlorowa
+
*
*
+
-
-
*
+
Woda Jawelle
+
-
+
*
+
*
*
*
Woda królewska
-
-
*
*
+
+
*
*
*
Woda nasycona dwutl. węgla
+
+
+
+
+
+
+
Woda utleniona (30%)
+
+
Wodorosiarczan sodu
+
+
+
+
+
+
+
+
Wodorosiarczyn sodu
+
+
Wodorosiarczyn wapnia
+
*
+
*
Wodorotlenek amonowy
-
+
+
+
*
*
*
+
Wodorotlenek glinowy
+
+
+
Wodorotlenek magnezu
+
+
+
+
+
+
+
+
Wodorotlenek potasu
+
-
+
-
+
*
+
+
+
Wodorotlenek sodu
+
*
+
+
*
-
-
-
Wodorotlenek wapnia
+
*
+
*
+
+
*
*
+
Wodorowęglan sodu
+
*
+
+
+
+
+
+
Wodór
+
+
-
+
+
+
+
+
Zapisz jako Word Document